Magazin

Sokağa bornozla çıktı

Pop­çu Gül­şen, ön­ce­ki gün Ni­şan­ta­şı’n­da il­ginç bir kı­ya­fet­le ob­jek­tif­le­re ya­ka­lan­dı. Üze­rin­de bor­no­za ben­zer bir giy­si olan Gül­şen, gö­rün­tü­len­di­ği­ni fark edin­ce te­dir­gin ol­du. Sokakta bornoz benzeri kıyafetle dolaşan Gülşen’e hayranları da şaşırdı.

Başa dön tuşu